banner
item1

"Van steppennomaden tot wereldveroveraars"
Lezingen/verhandelingen tijdens de reis

Hieronder een selectie uit de lezingen c.q. verhandelingen die zullen worden gehouden tijdens de cultuur historische reis naar Centraal AziŽ.

De eerste sedentaire beschavingen van TransoxaniŽ
De meeste betrouwbare geschiedschrijving in Centraal AziŽ gaat terug tot de eerste helft
van de 6e eeuw. Het was in deze periode dat opmerkelijke agrarische vooruitgang om en nabij de belangrijkste riviervalleien plaats vond. Dit leidde tot de stichting van grote steden in Soghd, BacteriŽ, Margiana, ParthiŽ en ChorasmiŽ.Deze agrarische nederzettingen vormden de kern van de sedentaire beschavingen van Centraal AziŽ. Wie waren deze volkeren, hun gebruiken en religies en wat was hun invloed op de loop van de geschiedenis in TransoxaniŽ?

Islam en Centraal AziŽ
De 7e eeuw was de eeuw van de Islam. De bedoeÔenenstammen van het Arabische schiereiland slaagden erin om zich onder het vaandel van het nieuwe Islamitische geloof te verenigen. Daarna richtten zij hun pijlen, gedreven door hun religieuze plicht en oorlogsbuit, op de wereldrijken van de “ongelovigen”. Zo veroverden zij een groot deel van het Byzantijnse rijk en het hele Perzische rijk, waarna de moslimkrijgers begin 8e eeuw ook de Centraal Aziatische gebieden veroverden.De rijkdommen van de steden in Centraal AziŽ, zoals Merv, Bukhara en Samarkand en de strategische ligging van het gebied op de Zijde Route, lonkten al sinds lange tijd.

Hoe verliepen de Islamitische veroveringstochten in Centraal AziŽ?
Wat voor blijvende invloed heeft het gehad op de cultuur, kunst en architectuur?
Hoe verhield de Islam zich tot de lokale godsdiensten, zoals het Sjamanisme, Animisme, Zoroastrisme en het Nestoriaans christendom?
Welke rol speelt de Islam vandaag de dag in de Centraal Aziatische landen?

Opkomst van de Turken, van bekeerlingen tot veroveraars
Na de Islamitische verovering van Centraal AziŽ maakten de opeenvolgende Islamitische dynastieŽn zich op om hun geloof onder de heidense steppebewoners te verbreiden.
De Turken, tot de 11e eeuw een onbekend volk in het Midden- Oosten, behoorden tot ťťn van deze nieuwe bekeerlingen die de islam omarmden, wellicht niet zo zeer om religieuze als wel om politieke en economische motieven.De Turk, een onbekend volk tot de 11e eeuw, stichtte de machtigste dynastie en heerste eeuwenlang over het Midden- Oosten.Wie waren deze Turkse stammen die na hun bekering tot de Islam zich ontpopten tot een nieuwe generatie veroveraars? En hoe ging dat proces van Turkificatie in zijn werk?

Timudjin en de Mongolen
De Mongoolse krijgers worden in de volksverhalen afgeschilderd als bloeddorstige barbaren die de steden verwoestten en bergen bouwden van de schedels van hun slachtoffers.
Maar hoe betrouwbaar zijn deze volksverhalen?
De recente geschiedschrijving is daarover veel genuanceerder. Timudjin, beter bekend als Chenghiz Khan, wordt daarin niet alleen als een groot krijger, maar ook als een sociaal en economisch hervormer omschreven.Zijn kleinzonen Hulageu en Kubilai Khan breidden het rijk uit ten koste van het Islamitische kalifaat in Bagdad en de Song dynastie in China.Na het aanvankelijke oorlogsgeweld brak een periode uit van ongekende culturele en economische bloei. Er ontstond een vrije handelszone van de grenzen van Korea tot aan Polen, van de Siberische steppelanden tot aan Egypte.Wat was de sociale structuur en militaire organisatie van de Mongolen?Wat is de invloed geweest van de Mongolen in culturele, artistieke en economische zin op AziŽ en Europa? Is de Europese renaissance misschien bespoedigd door diezelfde meedogenloze krijgers?

The Great Game tussen Groot BrittanniŽ en Rusland in Centraal AziŽ
Voor een periode van ongeveer 150 jaar (midden 18e tot begin 20e eeuw) zijn Centraal AziŽ, Iran en Afghanistan het toneel geweest van expansionistische wedijver tussen het Victoriaanse Engeland en het Tsarische Rusland.
Wat er op het spel stond was niet gering, de rijkdommen van Brits IndiŽ!

In die tijd was Centraal AziŽ een witte vlek op de wereldkaart. De uitgestrekte woestijngebieden met roverbendes en slavenhandelaren en zijn extreme klimaat, maakten dit gebied onbegaanbaar en levensgevaarlijk.

Het gebied was verdeeld in drie belangrijke Islamitische Kanaten, die van Khiva, die van Bukhara en die van Kokand, ieder geleid door een lokale potentaat.Het waren de meest getalenteerde zonen van Rusland en Engeland, die vermomd als een paardenhandelaar of Islamitische pelgrim op pad werden gestuurd om deze onbekende wereld in kaart te brengen, de loyaliteit van de lokale heersers te kopen en zoveel mogelijk strategische gegevens te verzamelen.Namen van mannen zoals kolonel Charles Stoddart, kapitein Arthur Conolly, Alexander Burnes en vele anderen zijn nu nog terug te vinden in de vergeelde archiefdocumenten.Wie waren deze mannen? Wat bezielde hun om hun leven in de waagschaal te leggen voor een missie waarvan de terugkeer hoogst onzeker was?

We zullen in hun voetsporen reizen en door hun bril kijken naar het Central AziŽ van de 18e en 19e eeuw.

item2
 

 

 

 

© PARSABAN, 2008-2019